chat_face

IR2080
EXTRA WHITENING SENSITIVE SKIN ESSENCE II IR 2080 15 ML.
เอสเซ้นส์ฝ้าผลัดเซลผิว II สำหรับผิวแพ้สมุนไพร 15 มล.

ราคา : 360.00 บาท || คะแนน 216.00 PV

เอสเซ้นส์ผลัดเซลผิว สูตรไม่ผสมสมุนไพร
สูตรความเข้มข้นระดับปานกลาง เหมาะ
สำหรับผิวแพ้สมุนไพรและผิวที่เคยทำเบบี้
เฟซหรือใช้ไฮโดรควิโนนมาก่อน


  L     SHARE