chat_face

IR5062
PROFESSONAL INSPIRATION LOOSE FACE POWDER HI-LIGHT NO.4 IR5062 30 GM.
แป้งฝุ่นอิลัสเทรท ลูส เฟซ พาวเดอร์ สีไฮไลท์

ราคา : 940.00 บาท || คะแนน 634.50 PV

แป้งฝุ่นบำรุงเนื้อเนียนละเอียด โปร่งบางกลมกลืนกับผิว เพื่อให้ผิวดูกระจ่างใส


  L     SHARE