chat_face

LN3002
IR BEAUTINA LIVITANUTRICS PREMIL DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไออาร์ บิวติน่า ลิวิตานูตริคส์ พรีมิล

ราคา : 630.00 บาท || คะแนน 330.75 PV

มีส่วนผสมของถั่วขาว ผงบุกและส้มแขก ที่ช่วยเสริมไฟเบอร์
เผาผลาญไขมันจากอาหารและที่สะสมในร่างกายขัดขวางการดูดซึมอาหาร
จำพวกแป้งและยังช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น


  L     SHARE