ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ออนไลน์ IR Beautina !

เกี่ยวกับเรา

People
             &
      Experience
บุคลากร & ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกกว่า 20 ปี และมีผลิตภัฒฑ์เครื่องสำอางกว่า 7,000 รายการ ตลอดจนทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจเครื่องสำอางเป็นหลักการันตีว่า ไออาร์ บิวติน่า เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย

บริษัทไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัน (IR Beautina International Co., Ltd.) คือ บริษัทขายตรงแบบหลายขั้น โดยการนำสินค้าจากโรงงานผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้ก่อตั้งขึ้นโดยแพทย์จีน เภสัชกร ดร. พิศาล จันทฤทธิรัศมี และคุณวีรวรรณ เลิศวรธรรม มีสำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 400/498-502 ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 และได้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2546 ด้วยผลิตภัณฑ์เริ่มแรกกว่า 200 รายการ ในปัจจุบัน ไออาร์มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายมากกว่า 1,000 รายการ ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยบุคคล เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ อีกมากมาย ภายใต้การบิรหารงานของคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการผลิตและการบิรการ นำทีมโดย ท่านประธานกรรมการ แพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเครื่องสำอางและอนามัยบุคคลมานานกว่า 30 ปี ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ เพื่อดูแลผิวพรรณให้แข็งแรง สวยงาม เปล่งปลั่ง ดูสดใสอย่างเป็นธรรมชาติตลอดจนถึงการดูแลอนามัยบุคคล ตามสโลแกนที่ว่า

"INSIGHT RADIANT BEAUTY YOU CAN TRUAT FROM OPTIMMUM BLEND OF
NATURAL INGREDIENTS AND MODERN TECHNOLOGIES"
"สวยอย่างมั่นใจ ด้วยสารจาก ธรรมชาติ
ผสานเทคโนโลยีใหม่อย่างลงตัว"

ภายใต้เครื่องหมายการค้าไออาร์บิวติน่า สินค้าผลิตและบรรจุโดย บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไออาร์ บิวติน่า ดำเนินกิจการโดยระบบบริหารงานคุณภาพ ได้รับการรับรองทั้งในและต่างประเทศ เป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ภายใต้โรงงาน 7 โรงและมีจำนวนพนักงานกว่า 400 คน ดำเนินกิจการรับจ้างผลิตและส่งออกสินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อนามัยบุคคลมากกว่า 20 ปี ได้ผลิตสินค้ายี่ห้อระดับโลกต่างๆ และได้เริ่มทำการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรก โดยมีลูกค้ารายใหญ่ เช่น วอลมาร์ท เคมาร์ท ทาเก็ต เจซีเพนนี เฟมมิลี่ ดอลลาร์ เป็นต้น จากนั้นจึงเริ่มขยายไปยังประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อาเซียน ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ยุโรป และทั่วโลกในที่สุด

 
Research
                &
     Development
การวิจัย & การพัฒนา

ใบรับรองมาตรฐานการผลิต ใบรับรองคุณภาพ ใบเกียรติบัตร และรางวัลที่บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัดได้รับ :

1. ใบรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดี (GMP) ในการผลิต เครื่องสำอางตามมาตรฐานสากลจาก อ.ย. กระทรวงสาธารณสุข
2. ใบรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดี (GMP) ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับดีมากจาก อ.ย. กระทรวงสาธารณสุข
3. ใบรับรองมาตรฐาน (ISO 9001:2008) ในการพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยบุคคล จาก BVQI
4. ใบรับรองมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม (SEDEX) Enabling Responsible Supply Chains
5. ใบรับรองมาตรฐาน (BRC GLOBAL STANDARD - CONSUMER PRODUCTS) ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจาก Intertek Labtest
6. ใบรับรองมาตรฐาน ความรับผิดชอบทางสังคมจากธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๔๖/TSL 8001 - 2003) ระดับสมบูรณ์สูงสุดจากกระทรวงแรงงาน
7. ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY) ระดับย 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
8. ใบเกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน
9. ใบรับรองมาตรฐาน HAL - Q World Premier Halal Quality Assurance ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยบุคคล จาก The Halal Science Center
10. ใบรับรองฮาลาลในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บิรโภคครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอรับรอง "ฮาลาล" จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี
11. ใบรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
12. ใบรับรองให้ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ Logo "THAILAND BRAND" บนผลิตภัณฑ์บริษัท จากกระทรวงพาณิชย์
13. ใบรับรองให้ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ Logo "THAILAND TRUSTED QUALITY" บนผลิตภัณฑ์ของบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์
14. ใบเกียรติบัตรแสดงการรับรองการเป็นบริษัทประเภทดีเลิศ ในด้านการให้บิรการด้าน JUST-IN-TIME โดยการผลิต ตลอดถึงจัดส่งสินค้าซึ่งมีคุณภาพดีตรงตามจำนวนและทันเวลาที่ต้องการ จากบริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
15. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555 ประเภทการบิรหารอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
"ลิวิต้า นูตริคส์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
สกินเมทส์ เข้าในทุกความต้องการของผิว
ไฮจิแคร์ สะอาด ปลอดภัย.... ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพชรไออาร์ เลอค่า... อมตะนิรันดร์กาล"

มาตรฐาน GMP

ใบรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดี (GMP) ในการผลิต อาหารและยา จาก อ.ย. กระทรวงสาธารณสุข

ISO 9001:2008

ในการพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยบุคคล จาก BVQI

SEDEX

ใบรับรองมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม (SEDEX) Enabling Responsible Supply Chains

BRC GLOBAL STANDARD

ใบรับรองมาตรฐาน (BRC GLOBAL STANDARD - CONSUMER PRODUCTS) ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจาก Intertek Labtest

THAILAND TRUSTED

ใบรับรองให้ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ Logo "THAILAND TRUSTED QUALITY" บนผลิตภัณฑ์ของบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์

ใบรับรองฮาลาล

ใบรับรองฮาลาลในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บิรโภคครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอรับรอง "ฮาลาล" จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี

TSL 8001 - 2003

ใบรับรองมาตรฐาน ความรับผิดชอบทางสังคมจากธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๔๖/TSL 8001 - 2003) ระดับสมบูรณ์สูงสุดจากกระทรวงแรงงาน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555 ประเภทการบิรหารอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม