ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ออนไลน์ IR Beautina !

ผู้ก่อตั้งแพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี
ประธานกรรมการบริหาร

          จากจุดยืนที่หนักแน่น นโยบายที่ชัดเจน ทั้งในด้านจรรยาบรรณและมนุษยธรรม  และยังคงยึดถือรากฐานแห่งความเป็นเลิศและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทื้งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน สมาคมการขายตรง (ไทย) เพื่อการก้าวหน้า สู่ประตูแห่งความสำเร็จร่วมกันกับผู้จำหน่ายอิสระและจุดจำหน่ายทั่วประเทศ

การศึกษา วุฒิบัตร และใบอนุญาต

       ปริญญาตรี BSc. IN PHARM มหาวิทยาลัยมหิดล
       ปริญญาโท MSc. IN INDUSTRIAL PHARM จาก MASSACHUSETTS COLLEGE OF PHARMACY AND HEALTH SCIENCES, BOSTON, USA
       ปริญญาโท Ph D. IN INDUSTRIAL PHARM จาก MASSACHUSETTS COLLEGE OF PHARMACY AND HEALTH SCIENCES, BOSTON, USA
       ประกาศนียบัตรหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยรุ่นที่ 10 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
       ประกาศนียบัตรหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ 10 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
       ประกาศนียบัตร หลักสูตร นวดแผนไทย 372 ชั่วโมงรุ่นพิเศษ มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา กระทรวงสาธารณสุข
       PROFESSIONAL CERTIFICATE FOR SPA DEVELOPMENT AND SPA MANAGEMENT FROM CHIVA-SOM INTERNATIONAL ACADEMY
       ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
       ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทผดุงครรภ์ไทย
       ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
       ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
       ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
       ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
       ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาการเภสัชกรรม ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่งงาน

       รองประธานบริษัท ควอลิตี้แล็บ จำกัด และผู้จัดการฝ่ายวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2525-2530
       ประธานบริษัท การ์กัวร์แล็บ จำกัด ปี 2530 - ปัจจุบัน
       ประธานบริษัท จีแอลแพค จำกัด ปี 2539 - ปัจจุบัน
       ประธานบริษัท บาร์เคลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2539 - ปัจจุบัน
       รองประธานบริษัท สแตนดาร์ดเมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด ปี 2544 - ปัจจุบัน
       ประธานบริษัท อีคอสโปรดักส์ จำกัด ปี 2545 - ปัจจุบัน
       ประธานบริษัท ไออาร์บิวติน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2546 - ปัจจุบัน
       ประธานบริษัท เอ็มไออาร์เวิลด์วายด์ จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน

รางวัลที่ได้รับ

       "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ประจำปี พ.ศ. 2546 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012" มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


แพทย์ไทย วีรวรรณ เลิศวรธรรม
รองประธานกรรมการบริหาร

          เพื่อทำให้คนไทยที่มีความต้องการที่จะมีธุรกิจของตัวเองกลายเป็นจริง และให้คนไทยได้ใช้ สินค้าคุณภาพเดียวกับสินค้าต่างประเทศในราคาที่ต่ำกว่า และผลิตโดยคนไทย