ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ออนไลน์ IR Beautina !

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
            
IR Beautina
Payment Method

เมื่อระบบได้รับการสั่งซื้อจากสมาชิก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดของใบสั่งซื้อและแจ้งยอดการชำระเงินอย่างละเอียด สมาชิก IR Beautina สามารถชำระค่าสินค้าจากการสั่งซื้อทั่วไปหรือจากการสั่งซื้อแบบแจงยอด (VMC) ด้วยตัวท่านเองโดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ชำระเงินด้วยตนเองที่สำนักงานบริษัท IR Beautina สาขาลำลูกกา หรือสาขามีนบุรี โดยสามารถชำระเป็น

1.1 เงินสด
1.2 บัตรเครดิต

2. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามของ บริษัท ไออาร์ บิวติน่า ตามเลขที่บัญชีดังต่อไปนี้หมายเหตุ : การชำระเงินโดยใช้บริการทางธนาคาร ธนาคารจะหักธรรมเนียมการให้บิรการจากบัญชีของสมาชิกผู้ใช้บริการตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด

3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

3.1. เมื่อสั่งซื้อเสร้จแล้วจะมีแถบด่านล่าง คลิกที่รูปเคาน์เตอร์เซอวิส หรือ 7-ELEVEN3.2. กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อไปหน้าบิล3.3. ปรากฎหน้าบิลห้กด Print เพื่อพิมพ์หน้าบิลหรือบันทึกหน้าบิลเพื่อนำไปจ่ายที่ 7-ELEVEN หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือหากท่านไม่สะดวกก็สามารถจดเลขที่ใต้บาร์โค๊ดเพื่อนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงินได้เช่นกันข้อควรระวัง :หากท่านดำเนินการไปจนถึงขั้นตอนที่ 3 แล้วครั้งหนึ่ง ท่านจะไม่สามารถกลับมาดูเลขบาร์โค๊ดเป็นครั้งที่สองได้

4. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

4.1. เมื่อสั่งซื้อเสร้จแล้วจะมีแถบด่านล่าง คลิกที่รูปบัตรเครดิต4.2. ตรวจสอบยอดเงิน และทำการกรอกข้อมูลของบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ชำระเงิน แล้วกด Payข้อควรระวัง : ควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม Pay

วิธีการแจ้งการชำระเงิน
            
IR Beautina
Payment Notification

เมื่อสมาชิกโอนเงินชำระค่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อพนักงานเพื่อแจ้งการชำระเงินได้ด้วยช่องทางดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ โดยสามารถติดต่อพนักงานได้ทางหมายเลข


02-531-1144 #0 หรือ #1

2. โทรสาร (แฟกซ์)โดยท่านสามารถแฟกซ์หลักฐานใบโอนเงินไปที่


0-2531-8593-4

3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)โดยท่านสามารถส่งอีเมล์หลักฐานใบโอนเงินไปที่


[email protected]

เมื่อพนักงานได้รับการแจ้งชำระเงิน พนักงานจะตรวจสอบยอดเงินและแจ้งให้ลูกค้าทราบ จากนั้นจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดส่งให้สมาชิก หรือเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อให้สมาชิกมารับด้วยตนเองที่หน้าร้าน


หมายเหตุ : การแจ้งการชำระเงินไม่ว่าจะด้วยช่องทางไหน สมาชิกควรแจ้งในเวลาทำการของบริษัท คือเวลา 09.00-18.00 น. เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการติดต่อกลับที่รวดเร็ว