ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ออนไลน์ IR Beautina !

การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกโดยพนักงาน
            
ที่สำนักงาน IR Beautina
Subscription by employees
บุคคลที่สนใจสามารถติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่พนักงานประจำหน้าร้านของบริษัทไออาร์ บิวติน่า สาขาลำลูกกา และสาขามีนบุรี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขอรับแบบฟอร์มการสมัครและกรอกแบบฟอร์มการสมัครให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมยื่นแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้เจ้าหน้าที่

3. เจ้าหน้าที่จะทำการคีย์ข้อมูลการสมัครของท่านตามแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครของท่าน

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครแล้วท่านสามารถใช้รหัสเพื่อซื้อสินค้า และเข้าระบบได้ทันที

การสมัครสมาชิกออนไลน์
            
โดยผ่านอินเตอร์เน็ต
Online Enrollment by Internet
บริษัท ไออาร์ บิวติน่า จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและขยายขอบเขตของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการบริหารธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายและสร้างความเติบโตแก่องค์กรธุรกิจ โดยท่านที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลด์ด้วยตนเองแล้วจึงรวบรวมจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัท ไออาร์ บิวติน่า ภายใน 30 วัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์ของบริษัท ไออาร์ บิวติน่า www.new.ir-beautina.com เลือกรายการ "ระบบ" ต่อด้วย "ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์"

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ระบบกำหนด (คำแนะนำการกรอกใบสมัครออนไลน์)

3. เมื่อทำการบันทึกแล้ว ให้แจ้งการสมัครสมาชิกไปยังพนักงาน 0-2531-8488-9 อย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับจากวันทีสมัครออนไลน์

4. พนักงานจะทำการยืนยันการสมัครของท่านและแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านเพื่อให้ท่านนำไปล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อซื้อสินค้าหรือตรวจดูข้อมูลส่วนตัว

5. สมาชิกต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ได้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วให้กับทางบริษัท ไออาร์ บิวติน่า อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยืนยันการสมัครออนไลน์ โดยบริษัท จะถือที่ประทับตรารับเอกสารของบริษัทเป็นสำคัญ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครของท่านว่าถูกต้องแล้ว บริษัทจะทำการยืนยันการสมัครของท่านให้เป็นถาวร

6. หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง เช่น ไม่มีสำเนาบัตรประชาชน หรือไม่มีลายเซ็น ฯลฯ บริษัทสามรถปฎิเสธการสมัครออนไลน์ของท่านและรหัสสมาชิกของท่านจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้เข้าระบบได้อีก รวมทั้งอาจถูกพิจารณาไม่ให้ใช้ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์อีกต่อไป

7. หากท่านผู้สมัครไม่แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันทีสมัครออนไลน์ หรือ ไม่ส่งเอกสาร อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยืนยันการสมัครออนไลน์ รหัสของท่านจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติทันที รวมทั้งอาจถูกพิจารณาไม่ให้ใช้ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์อีกต่อไป

คำแนะนำการกรอกใบสมัครออนไลน์
            
โดยผ่านอินเตอร์เน็ต
Direction Online Enrollment by Internet

1. เตรียมใบสมัครที่มีข้อมูลสมบูรณ์และเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ก่อนทำการกรอกใบสมัครออนไลน์

2. เข้า www.new.ir-beautina.com เลือกรายการ "ระบบ" ต่อมาเลือก "ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์"

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้จัดเตรียมมาไว้ ลงในระบบให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *

3.1 ข้อมูลใบสมัคร ได้แก่ คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, บัตรประชาชน, วันเกิด, เพศ, สถานะภาพ, เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, ชื่อผู้เสียภาษี
3.2 ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน ได้แก่ ประเทศ, จังหวัด, อำเภอ/เขต, บ้านเลขที่, หมู่บ้าน, หมู่, ชั้น, ซอย, ถนน, ตำบล/แขวง, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์, มือถือ, Email
3.3 ข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน ท่านสามารถกรอกเองได้ แต่หากต้องการที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันให้ท่านกดปุ่ม "ตรงกับด้านบน" สีฟ้า จะได้ข้อมูลเดียวกับที่ท่านกรอกที่อยู่ปัจจุบันทันที
3.4 กรุณาอ่านคำขอสมัครสมาชิกไออาร์ ก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป
3.5 ที่อยู่จัดส่งเอกสารและประเภทสมาชิก ท่านสามารถกรอกเองได้ แต่หากต้องการที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันให้ท่านกดปุ่ม "ตรงกับด้านบน" สีฟ้า จะได้ข้อมูลเดียวกับที่ท่านกรอกที่อยู่ปัจจุบันทันที
3.6 เลือกชุดสมัครที่ท่านต้องการ กรุณาตรวจดูจำนวนเงินที่ต้องชำระและอ่านข้อมูล การจัดส่งและการโอนเงินและเงื่อนไขการซื้อสินค้าหลังจากสมัครสมาชิกออนไลน์
3.7 กรอกข้อมูลสปอนเซอร์โดยกรอกหมายเลขสปอนเซอร์ที่ช่องแรก จะปรากฎชื่อของผู้สนับสนุนที่ช่องที่ สอง หากท่านไม่กรอกข้อมูลสปอร์นเซอร์ระบบจะแจ้งเตือน 1 ครังเมื่อท่านกดบันทึกและบังคับให้ช่องสปอร์นเซอร์เป็นหมายเลข 1 หรือ บริษัท ไออาร์ บิวติน่า หากท่านไม่เปลี่ยนแปลงและกดบันทึกอีกครั้ง สปอร์นเซอร์ของท่านจะเป็นบริษัท ไออาร์ บิวติน่า และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3.8 กรอกข้อมูลธนาคารของท่านให้ครบถ้วน ได้แก่ เลือกธนาคาร, สาขา, โดยชื่อบัญชีจะเป็นชื่อผู้สมัครอัตโนมัติ, หมายเลขบัญชีไม่เกิน 10 หลัก
3.9 อ่านเงือนไขการสมัครสมาชิกไออาร์ บิวติน่า และติกช่อง ยอมรับเงือนไขการสมัครสมาชิกออนไล์
3.10 คลิ๊กส่งใบสมัครออนไลน์เพื่อบันทึกการสมัคร หรือยกเลิกใบสมัครเมื่อไม่ต้องการบันทึก

4. แจ้งพนักงาน อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สมัครสมาชิกออนไลน์ และทำการจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยืนยันการสมัครออนไลน์